Обществени консултации

Проект на Наредба за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

 

Целта на наредбата е насочена към определяне на съдържанието и редът за водене на регистрите на:

1. издадените разрешителни за стопански риболов;

2. издадените билети за любителски риболов;

3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

4. риболовните кораби;

5. центровете за първа продажба на продукти от риболов;

6. регистрираните по чл. 46д, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите купувачи;

7. разрешителните по чл. 40, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите;

8. лицата по чл. 14, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите;

9. констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, издавани от оправомощените служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

 Отговорна структура:

  дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и

  рибарството“, Министерство на земеделието, храните и горите

 Email:

  MIVelinova@mzh.government.bg

  PVPetkov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари