Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат е изготвен във връзка с необходимостта от уреждането на условия и ред за определяне стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба от обхвата на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (Наредба № 2 от 2019 г.), уреждаща медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, за които българските граждани имат право на заплащане извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 7.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юни 2019 г. 19:51:53 ч.
vangelov

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за усл

Министъра на здравеопазването

г-н Кирил Ананиев

СТАНОВИЩЕ

на дистрибутор с медицински изделия

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия(Наредбата)

Уважаеми г-н Министър,

Представяме на Вашето внимание нашето становище, чрез което искаме да изразим своето несъгласие с част от предложението за изменение и допълнение на Наредбата.

Ние като дистрибутор на медицински изделия/заинтересовано лице иска да обърне внимание на няколко текста в предложението за изменение/допълнение:

  1. Към предложение за чл.45 – няма ред за подаване на нови технически спецификации
  2. Към предложение за чл.46.(2) – много кратък срок от три месеца на провеждане на нова. Сега процедурата е изключително тежка и отнема  три месеца за да се проведе от НЗОК. Всички държавни институции(включително и Министерство на здравеопазването) са съгласували план за намаляване на административната тежест в република България. С тази честота на подаване, административната тежест се увеличава четири пъти.
  3. Към предложение за чл.46,ал.3 т.1 – няма ред за подаване на нови спецификации (технически характеристики) – прим. в група 15 има над 30 вида изделия и едва 7 различни спецификации (позиции)
  4. Към предложение за чл.46,ал.3 т.2 – три години назад е много дълъг срок, иновативните медицински изделия се произвеждат със същите наименования като старите, но с различна версия (пример: ver. 1.0, ver. 2.0, ver. 2.0 - HPV ) всяка версия е по-иновативна и по-скъпа. Как ако няма възможност да се подават нови спецификации как ще остойностим новите си изделия? Това означава да се допускат нови версии медицински изделия до пазара, тъй като ще бъдат заплащани на старите цени.
  5. Към предложение за чл.49 – Това са изключително големи изисквания за отстъпки! На каква база са изчислени тези минимуми от 10%? Този процент върху крайната цена е огромна част от брутната печалбата на организацията. 
  6. Към предложение за чл.52, ал.1 - три години назад е много дълъг срок, иновативните медицински изделия се произвеждат със същите наименования като старите, но с различна версия (пример: ver. 1.0, ver. 2.0, ver. 2.0 - HPV ) всяка версия е по-иновативна и по-скъпа. Как ако няма възможност да се подават нови спецификации как ще остойностим новите си изделия? Това означава да се допускат нови версии медицински изделия до пазара, тъй като ще бъдат заплащани на старите цени.
  7. Към предложение за чл.52, ал.2 – какво означава „най-близки сходни спецификации“ – както е описано по-горе т.6 – повечето са не само със сходни(размери, маретиал, гъвкавост и т.н), но и с много близки спецификации, различават се само с едно покритие, но то за нас е на почти двойна доставна цена, а преимуществата му са огромни за пациента. Не се налага приема на лекарства след проведената интервенция.
  8. Към Преходни и заключителни разпоредби § 3. Това означава, че отново ще се променят цените за 2019 г. при проведена процедура от страна на НЗОК и ЗОП в лечебните заведения в които доставяме изделия? 

С това изменение/допълнение на Наредбата, административната тежест ще се увеличи многократно

 

С уважение: Величко Ангелов

мейл: zhh@thinktank-bg.com

адрес: гр.Поморие, ул.Опълченска 2Б