Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА при освобождаване от военна служба

МОТИВИ

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 22.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба

(обн., ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г., изм. и доп., бр. 41 от 1.06.2012 г.; бр. 67 от 12.08.2014 г., бр. 19 от 28.02.2017 г.,  доп., бр. 66 от 10.08.2018 г.)

 

  1. Причини:
    1. Необходимост от нормативно основание за предоставяне на информация от военнослужещите, участвали в процеса на адаптация, относно професионалната им реализация в цивилната сфера;
    2. Прецизиране на изпълнението на нормативните и административни актове, регламентиращи условията и реда за адаптация на военнослужещите при освобождаване от военна служба.
  2. Цел:
    1. Възможност за определяне в пълна степен на ефективността от дейностите по адаптация;
    2. Облекчаване на механизма на социалната адаптация за военнослужещите.


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари