Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилник за организацията и дейността на Национална комисия за борба с трафика на хора, приет с ПМС №49/2004

С приемане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилник за организацията и дейността на Национална комисия за борба с трафика на хора, приет с ПМС №49/2004 се предвижда изменение, с което числеността на администрацията на НКБТХ от 9 щатни бройки се увеличава на 11 щатни бройки чрез компенсирана промяна в рамките на утвърдената численост за първостепенния разпоредител с бюджет – Министерски съвет.


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари