Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. В наредбата е предвидено искането за предоставяне на административна услуга да бъде обективирано в заявление по образец, върху което да бъде поставян печата на заявителя. Предвидено е още, към заявлението да бъде представена декларация по образец, върху която също трябва да бъде положен печат на заявителя. Този реквизит не е предвиден в специалния закон. От друга страна практиката показва, че липсата на печат не може да доведе до съмнения относно авторството на волеизявлението, а изискванията за неговото наличие, води до усложняване на процедурата по предоставяне на административната услуга. Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба е да се опрости процедурата по предоставяне на услугата, с което ще се постигне изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване.


Дата на откриване: 11.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари