Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните от МО и БА

 
МОТИВИ
за изготвяне на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.)
 
Изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 08.02.2011г., за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 17 от 2011 г., изм. и доп., бр. 89 от 2018 г.), има за цел да поправи допусната техническа грешка в инициираното с Наредбата за изменение и допълнение на акта /обн. ДВ, бр. 89 от 2018 г./ изменение на чл.12, ал.1 от същия и осигуряване на безпроблемното му тълкуване и прилагане в цялост.
 
Предвид вътрешната връзка и взаимна зависимост между разпоредбата на чл.12, ал.1 и чл. 3, ал.1 е очевидно, че поради техническа грешка в изписването на § 6 от Наредбата за изменение и допълнение на акта /обн. ДВ, бр. 89 от 2018 г./ в разпоредбата на чл.12, ал.1 думите „през повече от половината“ вместо да се заменят с думите „не по малко от половината“ са заменени с думите „не по-малко от“.
 
С изменението се предлага и увеличаване на изплащаното допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, като се предлага стойността на една точка от 0,20 лв. да стане 0,25 лв. Това заплащане не е променяно от 2011 г.


Дата на откриване: 11.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари