Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение и Българската армия в мирно време

 

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време (изм. и  доп. ДВ. бр. 3 от 12 01.2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 16.10.2018 г.)

Осигуряването на безплатна храна или левовата й равностойност на военнослужещите и цивилнитеслужители е задължение на работодателя /министъра на отбраната/.

Във връзка приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обнародван в ДВ в. брой 42 от 28.05.2019 г. в конкретност новата редакция чл. 224, ал1, т. 3 се налага да се извърши коригиране и привеждане на вътрешно-нормативния акт /Наредба № Н-5/, определящ условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители в съответствие с променената разпоредба на чл. 224, ал.1, т. 3.

Предвид по-бързото решаване на проблема, който съществува пред военните формирования от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, относно осигуряването на храна или левовата й равностойност за военнослужещите и цивилните служители, участващи в занятия, учения, тренировки и лагери, се предлага Проектът на Наредбата за изменение и допълнение да бъде публикуван за най-минималния срок, в зависимост от нормативните документи, на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната.

 


Дата на откриване: 11.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юни 2019 г. 07:07:26 ч.
sis4o_vv

да

Проба.