Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за допълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 25 април 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година

С Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 г. бяха утвърдени таксите за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища през следващата академична година.

След приемането му в Министерството на образованието и науката постъпи предложение от проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, за допълнение на таксите за кандидатстване и обучение във връзка с откриването на Медицински факултет в структурата на Университета.

Промяната се налага във връзка с Решение на Народното събрание за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и утвърдения брой на приеманите за обучение студенти с Решение № 241 на Министерския съвет от 25.04.2019 г. по специалността от регулираните професии „Медицина“, като за тях няма утвърдени такси за кандидатстване и обучение.

В Решението за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019-2020 година определеният брой студенти за Университета „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, по специалността „Медицина“ е 40 (четиридесет).

С допълнението се предвижда размерът на годишната такса за обучение за един студент да е 1100,00 лв., а таксата за кандидат-студентските изпити по биология и по химия – по 70,00 лв. на изпит.


Дата на откриване: 13.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари