Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020-2023 г.

В проекта на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020-2023 година са посочени квотите на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, насърчава се прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни, както и изучаването на български и китайски език, начините на финансиране на договореностите. Предвидено е българската страна да предлага 6 места за курсовете по български език и култура за китайски българисти. Предвижда се и активизиране на участието в Диалога за образователна политика между Китай и държавите от Централна и Източна Европа, насърчаването и подкрепата на висшите училища и колежи на двете страни да участват в Консорциума на институциите за висше образование на Китай и държавите от Централна и Източна Европа и в тази рамка да развиват двустранното  и многостранното сътрудничество и обмен.


Дата на откриване: 17.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари