Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) е разработен във връзка с пълното въвеждане в българското законодателство на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Проектът на наредба е изготвен от междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед № РД-11-1122 от 12.10.2011 г. на инж. Лазар Лазаров – председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), с участието на представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на АПИ, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
С проектонаредбата се определят условията, редът и критериите за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и за категоризиране на безопасността на пътищата (пътната инфраструктура), отворени за обществено ползване. Изискванията за установяването (идентифицирането) и обезопасяването на участъците с концентрация на ПТП и за изготвянето на Схема на произшествията във всеки идентифициран участък с концентрация на ПТП в Република България са регламентирани с новото приложение № 1. Проектът включва и предложения за прецизиране на норми от наредбата, които са вследствие на добрите практики от нейното прилагане, както и предложения, свързани с настъпили изменения в други нормативни актове.
Проектът на наредба и Таблицата на съответствието с правото на Европейския съюз са изпратени за обсъждане и становище на работна група № 9 „Транспортна политика”.


Дата на откриване: 2.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари