Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет

Проектът на Правилникът за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на Висш експертен екологичен съвет (Правилник на ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите е разработен във връзка с приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обн ДВ, бр.3 от 08.01.2019 г. 

С проекта на ПИД се цели съобразяване на Правилника на ВЕЕС с новата устройствена структура на МОСВ, както и подобряване прилагането на Правилника на ВЕЕС и прецизиране на процедурите по избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми в състава на Междуведомствена комисия (МК) – специализиран състав на ВЕЕС и представители на Неправителствени организации (НПО) в основния състав на ВЕЕС, без да се променя същността на самите процедури.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: mgandzhova@moew.government.bg в срок до 22.07.2019 г.

 


Дата на откриване: 20.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари