Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Националния туристически регистър

Съгласно чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма, Министерският съвет приема наредба за Националния туристически регистър, който се води и поддържа от министъра на туризма като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Министерството на туризма разработи и внедри ЕСТИ, която функционира от месец март тази година. Поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване на територията на страната. В тази връзка е подготвен проект на Наредба за Националния туристически регистър. Събирането на данни в ЕСТИ има за цел да предостави информация за реализираните нощувки във всички места за настаняване на територията на Република България на едно място. Единната система за туристическа информация автоматизира процесите по интегриране и обработка на данни и е насочена към повишаване ефективността на контрола на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа и детайлизирана информация за заинтересованите институции – НСИ, НАП, МВР и общините. Системата има разработена като функционалност динамична система за справки и анализи, която да служи за база при разработването на стратегии в областта на промотирането и налагането на туристическите продукти на международния пазар. Очакваният резултат от отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ е увеличаване на размера на отчетените приходи, допълнително гарантиране на по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с туристическата дейност, както и ограничаване на сивия сектор в икономиката.


Дата на откриване: 21.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юни 2019 г. 14:50:10 ч.
Sir Humphrey

Булети

Несериозно е в проект на нормативен акт да се използват булети наместо точки.