Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

Доклад по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи и съгласувателната таблица.

Проектът цели облекчаване на административната тежест в процедурата по присъединяване на обекти към съответната мрежа чрез отпадане на изискванията за представяне на част от документите, за които може да се направи служебна справка от страна на оператора. С измененията се постига съкращаване на срока, в който клиент получава мотивиран отказ от оператора на преносната мрежа. Промените в Наредба № 4 целят постигане на съответствие със ЗЕ, както и прецизиране на нормите от действащата правна уредба, с оглед по-ясна регламентация на уредените в наредбата обществени отношения. Проектът цели и създаване на ясни разпоредби, регламентиращи  предоставянето на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, както и процедурата по присъединяване в случаите на издадена виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ.


Дата на откриване: 21.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 21.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари