Обществени консултации

проект на Закон за младежта

Проектът на Закон за младежта урежда обществени отношения, свързани с осигуряване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие и участие на младите хора в обществения и икономическия живот и приобщаване на младите хора в управлението на местно, областно и национално ниво.

Законопроектът е разработен в съответствие с основните принципи, цели и задачи на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и след обстойно проучване и анализ на нормативната база и добрите практики в областта на младежта в европейски и международен план.

Целта е преодоляването на основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, свързани с необходимостта от по-тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политикте за младежта на централно и областно равнище, както и на по-активното включване на общините в планирането и реализирането на политиките за младите хора.


Дата на откриване: 2.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 16.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари