Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ) е разработен и съобразен с изискванията на ново европейско законодателство в областта на вътрешните пазари на електрическа енергия и природен газ - Трети енергиен либерализационен пакет. На практика изцяло транспонира Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.
Основните предложения в проекта са отделяне на производството/доставките/снабдяването от преносните мрежи и оперирането им, засилване правомощията на националния енергиен регулатор, улесняване на трансграничната търговия с енергия, насърчаване на трансграничното коопериране и инвестиции, повишаване прозрачността на пазара по отношение на мрежовото опериране и снабдяването, подобрена защита интересите на потребителите и увеличаване на солидарността между държавите-членки.


Дата на откриване: 3.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 17.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари