Обществени консултации

Проект на Наредба за сертифициране на „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“

Предлаганите с проекта промени (спрямо действащата в момента Наредба № 2 от 29 януари 2016 г. за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл спа) център, „спа център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“) са свързани основно с необходимостта от съобразяване с настъпилите изменения в Закона за туризма.

С проекта на Наредба се актуализират условията и реда за сертифициране на самостоятелните и прилежащите към места за настаняване в курортна и градска среда балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове в съответствие с Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. По този начин ще бъде постигнато съответствие с приетите промени в Закона за туризма, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., свързани с намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето и на административната услуга – сертифициране на туристическите обекти.

Резултатите, които се очакват от прилагането на проекта се свеждат до постигане на целите, наложили нейното приемане; оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги; привеждане на подзаконовата нормативна уредба в областта на сертифицирането в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма и постигане на по-високо качество на туристическите дейности и услуги. Очакваните резултати от въведените минимални задължителни изисквания са в посока гарантиране представянето на качествени услуги от центрове, преминали сертифициране и доверие сред потребителите и ползвателите на тези услуги и устойчивост за тяхното развитие.


Дата на откриване: 25.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 25.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари