Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

С предложения законопроект се изпълняват мерки по прилагането на Регламент № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ L 295, 12/11/2010, стр.35-50).

Предложените промени в ЗГВ са насочени към засилване на независимостта на специализираното звено за разследване на авиационни събития на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнение на изискванията на чл. 23 на Регламент 996/2010 относно създаване на система от санкции за лицата, които нарушават изискванията на Регламент 996/2010. Направени са промени в определенията за „авиационно произшествие”, „сериозен инцидент” и „инцидент”, така че същите да отговарят на тези в Глава 1 на Анекс 13 към Чикагската конвенция.
 
 
 
 
Лице за контакт:
Атанас Костов,
Директор на дирекция „ЗРПВВЖТ” в МТИТС
Тел. 02/940 98 63,


Дата на откриване: 7.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари