Обществени консултации

Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, във връзка с чл. 48, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е разработен проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Предвижда се Програмата да се осъществява на проектен принцип на територията на всички общини в Република България в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година . Средствата се предоставят за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин и/ или за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Основна цел на Програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.


Дата на откриване: 28.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юли 2019 г. 10:34:10 ч.
Петя Лесидренска

За Компонент 1 на проекта

 

Здравейте!

Бих нарекла Вашия проект „Проект на Надеждата” за всички хора, които живеят в стари сгради без асансьор – хора в инвалидни колички, възрастни над 80 години с увредени тазобедрени и колянни стави. Моята майка е на 82 години и живее в 6-етажен блок без асансьор. С мъка изкачва и слиза по стълбите от 5-ия етаж. И не е само тя, в блока живеят и други пенсионери като нея. Започнахме да търсим възможност за закупуване на асансьор с наши средства, но се включиха само 5 собственика от горните етажи. За най-евтин асансьор трябва да събираме по 6000 лв. на апартамент, което е много за едно семейство. Затова Вашата програма ни дава надежда, че ще можем да кандидатстваме за финансиране по Компонент 1.

Поздрави, Петя Лесидренска.