Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строител

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.) има за цел да приведе нейните разпоредби в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложеният проект е разработен и в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 


Дата на откриване: 28.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 29.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари