Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“

С предложения проект се предлага изменение в чл. 2, ал. 4, т. 19 от Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, за да се преведе същият в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 17 от Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

С предложената разпоредба се допълва функцията на Института по отбрана по отношение защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната, като тази функция се разширява и по отношение на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на отбраната.


Дата на откриване: 3.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари