Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация

Проектът на Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация е изготвен в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), обн. ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г.

Причините, които налагат промяна са свързани с разпоредбата  на чл. 16, ал 1 от ЗЛПХМ, с която се допълва съставът на Висшия съвет по фармация (ВСФ) като се включва един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.

На проведеното трето заседание за 2018 г. е взето решение да се промени броя на задължителните годишни заседания от три на две.

С допълването на състава на ВСФ се променя и броят на членовете на Съвета. Поради това се налага и решенията да се взимат с мнозинство от две трети, вместо с обикновено мнозинство.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари