Обществени консултации

Проект на Постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Пловдив

Проектът на Постановление за откриването на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив е изготвен по предложение на ректора на висшето училище и съгласно решение на Академичния съвет.

Институтът се създава с цел обединяване на изследователската дейност на преподаватели, студенти и докторанти от различните звена на висшето училище, осигуряване на по-високо качество на научните изследвания, създаване на възможност за иновации, привличане на интелектуален потенциал, развитие на научно сътрудничество с други организации в страната и чужбина, участие в изследователски мрежи.

Научноизследователският институт ще бъде основно звено на Медицинския университет – Пловдив, в което ще се провеждат изследвания в областта на молекулната и регенеративна медицина, транслационната невронаука, съвременните технологии в денталната медицина, симулационно-обучителните технологии в медицината, иновативните диагностични подходи, химикофармацевтичните иновации в персонализираната медицина, иновативните нанотехнологии, детското развитие и безопасността на пациента в хирургията.

           Предвижда се структурата на института да бъде организирана по изследователски направления. Във всяко научно направление ще се формират научни групи – екипи от изследователи, създадени за определен период от време с цел изпълнение на конкретни научни проекти.

Откриването на научноизследователски институт в структурата на висшето училище е в съответствие с нормативно установените изисквания на Закона за висшето образование и съответства и на мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 година и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.


Дата на откриване: 5.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари