Обществени консултации

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

На основание чл. 196, ал. 4, във връзка с чл. 148, ал. 11 от Закона за горите, министърът на земеделието, храните и горите и министърът на вътрешните работи приемат наредба, с която се определят условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и опазване на горските територии.

 

Отговорна структура:

             Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ

Email:

             iag@iag.bg

 

 


Дата на откриване: 16.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 август 2019 г. 11:15:56 ч.
Христов11

Предложение за допълнение в проекта

Във връзка с повторно публикуван проект на НИД на НКОГТ в Портала за обществени консултации, правя следното предложение:

С нов параграф да се регламентира, че в чл. 14в, ал. 2 се създава изречение второ със следния текст: “Дървата за огрев не могат да се измерват и вписват в превозния билет в мерна единица килограм.“.

Мотиви: Считаме предложеното допълнение за задължително, с оглед приетата с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.), в която една от предложените заместващи организационни мерки е „Преустановяване на практиката на продажба на дърва според теглото. Настоящата правна рамка позволява продажбата на дърва за огрев на тон или на кубик. Продажбата на дърва според теглото обаче стимулира търговците да продават дървесина с високо съдържание на влага“ (стр. 27 от Програмата).