Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г.

С настоящото предложение за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология се въвеждат такси за услугите, които са вменени на БИМ с промените в Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Регламентира се събирането на такси за предоставяне на административните услуги, свързани с:

• Издаване на разрешение на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД);

• Първоначални проверки на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) ;

• Последващи проверки на ЕСФП.

Ясната регламентация в Тарифата на таксите, дължащи се за новите услуги, ще даде възможност на заинтересованите страни да планират и оптимизират разходите си.


Дата на откриване: 17.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари