Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти e изготвен във връзка с изпълнение на мерките, заложени в Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, свързани с разработване на нормативни промени.  

При предоставяне на услуга „1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина“ не са въведени нормативни изисквания за представяне на документи при подаване на искане за прекратяване. Въпреки това по-голямата част от РЗИ изискват представяне на документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице.

Адрес за изпращане на становища и предложения: yvelichkova@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2019 г. 10:25:50 ч.
diqna1977

Предложение за добавяне на промяна в проекта

Липсата на основание на контролните органи при неосъществяване на дейност по Наредба № 5, да прекратяват разрешителното води до извършване на безмислен и неефективен контрол обвързан с разход на време и транспортни средства за РЗИ. Предложение: 

Към новата ал. 6 да се добави т. 3 - при констатация от контролния орган издал разрешението, че не се осъществява дейност по отношение съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина през последните две години.