Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

С проекта на Постановление на Министерския съвет се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от приложение II към Директива 2009/48/ЕО, по отношение на хром (VI).

В Приложение № 8 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките се намалява граничната стойност на миграция за хром (VI) в остъргана от играчката материя от 0,2 mg/kg на 0,053 mg/kg.

Проектът предвижда тези изискванията да се прилагат от 18 ноември 2019 г. Извършват се и някои редакционни корекции. В съответствие с Директива 2009/48/ЕО с цел по-точно отразяване на предупреждението за употребата на детски играчки, предназначени за връзване над люлка, детско креватче или детска количка, се прецизира текстът в точка 9 към Приложение № 2 от Наредбата.


Дата на откриване: 18.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 17.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари