Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарства

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство за  използване на антимикробни лекарства е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Микробиология“, разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване. Това определя интензивната научно-изследователска дейност по отношение етио-патогенезата, имунната реактивност, епидемиологичните особености, лабораторната диагностика, лечението и имунопрофилактиката на бактериалните и вирусните инфекции (в това число и вътреболничните) и паразитните инвазии. необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с вирусни и бактериални инфекции.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 23.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари