Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление

Разработването на наредба, с която се въвеждат изисквания за качеството на твърдите горива (въглища и брикети), използвани от населението за битово отопление, е една от приложимите мерки на национално ниво за ограничаване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и серен диоксид през зимния период. Освен подобряването на качеството на въздуха, мярката е в изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз С-488/15 от 5 април 2017 г., с което България бе осъдена за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10. Тя е заложена и в приетата през месец юни, 2019 г. от Министерския съвет Национална програма за подобряване качеството на въздуха за периода 2018 - 2024 г.

Проектът на Наредба е разработен на основание чл.8а от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като основната цел е подобряване на качеството на атмосферния въздух и защита здравето на населението чрез въвеждане на изисквания за качество на твърдите горива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

• Ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици и серен диоксид от използването на твърди горива за битово отопление с високо съдържание на пепел и сяра, и защита здравето на населението;

• Предотвратяване на възможността за налагане на финансови санкции на страната във връзка с решението на Съда на ЕС по дело С-488/15;

• Намаляване на емисиите на фини прахови частици и серен диоксид, с оглед изпълнение на поетите национални ангажименти за намаляване на емисиите на определени замърсители на въздуха, съгласно Директивата за националните тавани за емисии (2016/2284/ЕС).


Дата на откриване: 24.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 юли 2019 г. 21:04:55 ч.
asene

Непълна наредба

Уважаеми Дами и Господа,

Похвално е, че се борим с мръсния въздух, но не е добре с недогледани подзаконови нормативни актове.

Задължително е да има отделени в раздел/глава административно-наказателни разпоредби, защото само с възбрана за продажба няма ефект, тя ще си продължава.

Относно задължителното пакетиране на въглища  в чували по 25 кг. целта е завишаване на цените и нищо друго! Нима не може на хората купили си насипни въглища с бордово транспортно средство да им се издава бележка с данните за сяра, влага и пепел?

Задължително в Наредбата трябва да се запише и преходен период за стоварените въглища в складовете, защото ако са престояли на открито и се напълнят в чували качеството им няма да се повиши.

Поздрави,

Асен Михалков

09 август 2019 г. 11:13:36 ч.
ironhorse

Предложение

Моля да обмислите да вмъкнете в наименованието на наредбата "с произход от въглища". Твърди горива може да има и с растителен произход, които не са овъглени, като дърва за огрев, пелети, брикети и прочие. Би било добре, след като в наредбата се регулират изискванията за горива с произход от въглища, да бъде вкюлчен произхода в наименованието, за бързо намиране и ориентиране при търсене в интернет и/или в правноинформационните системи.

Второ ... в чл. 4, ал. 1  приемате, че полезното тегло на продуктът в опаковка да е 25 кг., без право на друг избор. Считам това за неоправдано и утежняващо. Дори за човек в разцвета на силите си 25 кг. тежест е сериозно изпитание, особено ако трябва да се пренесат количества от 1 тон и повече. Обикновено хората купуват от 1 до 3 или 4 тона. Дайте свобода на търговците или да опаковат по тяхно усмотрение. Все пак въглщата не са акцизна стока, а и да бяха нима алкохолът е точно в еднолитрови бутилки и няма други разфасовки ?! или цигари ... със сигурност знам, че има опаковки от 10 и 20 къса цигари. В мотивите няма коментар за избраното теглото на опакован продукт от 25 кг., защото точно то е избрано, но считам, че е излишно затормозяване на стокооборота.

12 август 2019 г. 00:12:57 ч.
nik kolev

МНЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦ

   Некой съображения от търговец на твърди горива от северна България.

1. Теглото от 25кг на чувал е малко или много непосилно за хората, които ползват твърдо гориво/въглища/, поради тяхното ЕГН. По добрия вариант е 20кг

2.Етикети в/у всеки чувал оскъпява и без това скъпите в-ща и си е една чиста загуба на време. Вместо да се занимаваме с пакитажа и продажбата на твърдо гориво ще ни се наложи да си губим времето с несвойствени неща, само защото някой бюрократ, който си няма понятие от проблемите на хората по селата /основни потребители на твърдо гориво/ е решил , че е много вещ по тези въпроси.

3.Доколкото разбирам изискванията за съдържание на сяра, пепел и влажност във въглищата са неизпълними за най-масовите от тях-брикети и донбаски в-ща. Ако държавата е решила да спре продажбата на тезив-ща защо просто не го направи със зако, а се занимава с такива еквилибристики.

4.В-щата са акцизна стока. Ние търговците подлежим на контрол от митниците. Защо трябва да се създават нови органи за контрол. Може би за да се намери някаква работа/лека/ за нашите хора.

5.В закона е записано, че ще се глобяват търговците на тв.гориво, ако те не отговарят на изискванията за съдържание на сяра, пепел и влажност, а не доставчиците, което просто казано глупаво.

6.държавата се опитва да намали замърсяването на въздуха през зимата чрез забрани, глоби и др., а не предлага никаква алтернатива за хората, които се топлят на твърдо гориво, тъй като немогат да си позволят нещо друго /ток, газу пелети, централно парно/

Ако държавата е решила да си реши проблема с бедността в българското село, може просто да изсели хората от там в някакви концлагери и да ги отоплява на ток или въобще да не ги отоплява, така ще си реши по бързо проблема по  СТАЛИНСКИ/ има човек, има проблем, няма човек няма проблем/.

 

 

 

 

 

22 август 2019 г. 12:16:29 ч.
ZaZemiata

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България

Уважаеми дами и господа,

подаваме в срок нашето Становище по консултацията, което може да намерите тук: https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf

С уважение,

Ивайло Попов,

ЕС За Земята