Обществени консултации

План за действие за 2012-2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013 г.)

Проектът на План за действие за 2012-2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013 г.) е документ, който обединява усилията на държавните институции, социалните партньори и неправителствените организации за създаване на условия и реализиране на процеса за учене през целия живот в нашата страна.

Република България е на последно място сред страните-членки на ЕС по участие на населението в различни форми за учене през целия живот. За преодоляване на негативните тенденции са предвидени дейности, насочени към осигуряване на по-широк достъп до образование и обучение, което ще доведе до увеличаване степента на участие като цяло и подобряване на баланса сред обучаваните, особено по отношение на групите в неравностойно положение и хората в напреднала възраст.


Дата на откриване: 14.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари