Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

В Закона за Министерството на вътрешните работи, Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи (Наредба) не е предвидена възможност униформеното облекло в МВР да бъде използвано за „тестови цели”, а единствено за изпълнение на служебните задължения на държавните служители от съответните структури на МВР. Това налага необходимост да се извършат промени в Наредбата, като с предвидените изменения и допълнения в нея се дава: възможност за легално използване на униформено облекло от съответните служители на МВР за тестови цели; регламентиране на понятието „униформено облекло за тестови цели“ и се определя редът за предоставянето и използването му, начинът за оповестяването на визията му и текстовото му описание.


Дата на откриване: 31.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари