Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи цели съкращаване на срокове в процедурите по присъединяване на обекти към съответната мрежа, както и облекчаване на административната тежест при тези процедури чрез отпадане на изискванията за представяне на част от документите, за които може да се направи служебна справка от страна на операторите на електрически мрежи. Чрез разпоредбите на проекта се постига съответствие със Закона за устройство на територията, както и с Регламент (ЕС) 2016/631 на Комисията от 14 април 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване на производителите на електроенергия към електроенергийната мрежа и Регламент (ЕС) 2016/1447 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток. Прецизирани са и нормите от действащата правна уредба, с оглед по-ясна регламентация на уредените в наредбата обществени отношения.

 

 


Дата на откриване: 31.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 31.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари