Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове се изменят и допълват Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и  Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси.

Промените са продължение на успешната децентрализация на дейностите по издаване на удостоверение „апостил“ и са в изпълнение на правителствения приоритет за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Намаляват се сроковете и таксите за предоставянето на услугите за заверка с „апостил“.


Дата на откриване: 1.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари