Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на Националния исторически музей

 

Съгласно чл. 26 от Закона за културното наследство, Националният исторически музей по тематимен обхват е общ и дейността му обхваща различни области на знанието и изкуството и се осъществява на основата на различни по своята класификация културни ценности, включени в основния му фонд, а по териториален обхват е национален музей. Важните задачи, поставени пред музея, свързани с издирването, опазването и представянето на културното ни наследство налагат оптимизиране на работата на културния институт и са свързани с промяна на административната структура.

До настоящия момент Националният исторически музей има само един обособен исторически отдел, докато при останалите отдели липсва строга хронологическа насоченост към отделните периоди в развитието на България. Създаването на 4 нови отдела, чиято функционална характеристика е свързана с периодизацията на историята на българските земи и е в пряка зависимост с тематичния обхват на музея ще допринесе за оптимизиране на експертната работа в експозиционно и научно отношение


Дата на откриване: 5.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 5.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари