Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите в МВР за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда

Считано от 1 януари 2019 г., по силата на § 1, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българска академия на науките е преобразуван в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Поради това е необходимо бъде посочено точното наименование на Националния институт по метеорология и хидрология в чл. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-904 от 30 юли 2015 г.


Дата на откриване: 6.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари