Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

Предложените изменения са насочени към постигане на следните цели и резултати:

  • Ефективно управление на средствата по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.;
  • Осигуряване на времеви ресурс за бенефициентите по мерките от програмата;
  • Максимално усвояване на средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието;
  • Своевременно подаване на всички документи в съответните срокове.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,   

 МЗХГ 

 Електронен адрес:

 mkirilova@mzh.government.bg

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 6.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари