Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема ”Училищен плод”

Първото изменение на наредбата се състои в отпадане на изискването за ежедневен контрол и докладване на броя на децата, присъствали в клас. Това изискване не произтича от нормите на Регламент на Комисията (ЕО) № 288/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения, в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата и излишно усложняват прилагането на схемата Така предложеното изменение ще улесни прилагането на схема „Училищен плод”.

Второто предложено изменение произтича от необходимостта за упражняване на по-стриктен контрол във връзка с изпълнение на условията за участие в схемата и се състои в по-точното определяне на документите, които заявителите прилагат към заявките за плащане. То е в съответствие с утвърдените в Разплащателната агенция ръководства за прилагане на схемата.

 


Дата на откриване: 16.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари