Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са  функционални предложения, постъпили от директори от системата на предучилищното и училищното образование за оптимизиране на работа със задължителни документи и процедурите на административното обслужване.

Целите, които се поставят с основните изменения на Наредбата, са свързани с намаляване на административната тежест и по-голяма оперативност при работа с информацията и документите, и се изразяват в:

  • отпадане изискването за прошнуроване на документи;
  • подаване на информацията в Работната карта „Характеристика на средата –  образователното ниво и трудовата заетост на семейството“ само от държавните и общински детски градини и училища;
  • регламентиране на възможност дневниците, водени в електронен вид, да се съхраняват като PDF файлове, подписани с електронен подпис на директора.

Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-добра оперативност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 7.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари