Обществени консултации

Проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката

Проектът на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационните фондове на Министерството на образованието и науката е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, според която министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на Агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство.

С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентиран достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 9.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2019 г. 19:48:20 ч.
Aziti

Какво е да подадеш пръст, за да ти отхапят ръката!

Чл. 5. При създаване на нови информационни фондове в МОН, достъп до

новосъздадения информационен фонд се осигурява от МОН след писмено

искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката.

 

Събират ли се данни кои НПО-та влизалат в кои училища и поради какви причини?

Да очакваме ли в бъдеще държавни служители (например от държавна агенция "Архиви") да дават отчети след като влязат регламентирано в училище и имат контакт с ученици?!

11 август 2019 г. 08:08:33 ч.
Aziti

Писмено искане - разрешаване - ....

Има ли право министърът на образованието и науката да откаже на писменоТО искане от председателя на ДАНС?

 

От написаното не се разбира дали министърът на образованието и науката е длъжен да информира обществеността, какво писмено разрешение е дал след искане от председателя на ДАНС до министъра на образованието и науката.

 

Къде и как може гражданинът да се информира до кои видове информационни фондове има ДАНС неограничен достъп към определена дата?

11 август 2019 г. 23:48:36 ч.
tt

Неаргуметирано искане с дъх на 19

Мотивите са меко казано смешни и по никакъв начин не агрументират нуждата на ДАНС да знае кой, кога и къде се образова.  Тудно е да повярвам, че следенето на деца в забавачницата и в отделенията   е практически важно за националната сигурност.  По-скоро е удобен начин да се преследват и цакат  политически противници и други неудобни чрез ровене в миналото им  и/или децата им.   

 

11 август 2019 г. 23:49:08 ч.
tt

Неаргуметирано искане с дъх на 1979...

Мотивите са меко казано смешни и по никакъв начин не агрументират нуждата на ДАНС да знае кой, кога и къде се образова.  Тудно е да повярвам, че следенето на деца в забавачницата и в отделенията   е практически важно за националната сигурност.  По-скоро е удобен начин да се преследват и цакат  политически противници и други неудобни чрез ровене в миналото им  и/или децата им.   

 

12 август 2019 г. 17:00:14 ч.
Vil

Липса на агрументация за искания достъп, като български гражданин съм ПРОТИВ!

"Чл. 4. Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани със:
1. разузнаване в полза на чужди сили;
2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;
3. противоконституционна дейност;
4. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.)
5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;
6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
7. опасност за екологичната сигурност на държавата;
8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
11. международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г.) международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, както и производство, съхранение, разпространение и използване на оръжия за масово унищожение;
13. дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации;
14. миграционни процеси."
В тази връзка да попитам откога децата в детските градини и училищата станаха заплаха за националната ни сигурност, та се налага 24/7 да бъдат следени и от ДАНС да знаят всеки техен ход? Дали са записани в тази детска градина респективно училище или друго? Кой, къде и кога се е дипломирал? По какъв начин ДАНС ще гарантира опазването на данните на децата, а както е известо в НЕИСПУО има всички сведения за родителите, след като само преди месец изтекоха личните данни на 5 милиона българи и се доказа, че държавните агенции не вземат необходимите мерки за тяхната защита. Да се получи достъп до тях се оказа по-лесно отколкото да вземеш близалка от дете! И идва съвсем логичния въпрос, кой възлага на ДАНС да събира информация за всяко българско дете, защото зачитайки дейсностите й, не виждам по какъв начин движението на децата, завършване на основно, средно или висше образование касае изобщо дейността й! Абсолютно съм ПРОТИВ това децата да се наблюдават и следят като престъпници с неясно каква цел. Да неясно защото мотивите към проекта, дефакто повтарят инструкцията и не казват нищо. Това е като да отговориш на въпроса ни "Защо ДАНС трябва да има достъп до информационните фондове на МОН? с "Ами защото така!" Децата са на родителите си и е тяхна работа да знаят защо внезапоно всички мерки, политики и средстава на държавата се насочиха към тях и постоянно се събират всевъзможни данни със или без нашето съгласие! В допълнение мотивите нямат фактическа част, само юридическа, а когато се качва такъв важен документ за обществено обсъждане следва в него ясно и точно да опоменато, кое налага да се приложи дадена мярка. Затова пък обръщам внимание на ДАНС, че вместо да иска достъп до данните на децата би следвало да се заеме с решаването на доста по-наболял проблем.С влизането в сила от 01.01.2020г. на измененията в Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане и Закона за социалните услуги се отнемат основни права на българските гражданите гарантирани им по Конституция, като това да отглеждат децата си, съобразно своя мироглед, религия, вярвания и убеждения.И не само. Все пак в цитирания по-горе чл.4 става ясно че това е част от дейността й, да гарантира основните човешки права и свободи на българските граждани!" 
 

12 август 2019 г. 19:07:31 ч.
D.Kadinova

Проектът противоречи на Конституцията на Република България.

Не съм съгласна да бъде осигурен подобен достъп до информационните фондове на Министерството на образованието и науката. Според Конституцията на Република България чл.30, ал.1 всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. Достъпът до национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/; и информацията за движение на децата и учениците. от Инструкцията за достъп по Проекта, без съдебна заповед, издадена съобразно конкретни нужди на ДАНС, противоречи на Конституцията и нарушава правото на гражданите за лична свобода и неприкосновеност.

Като се има предвид, че Конституцията на Република България е върховният закон в държавата, следва този проект да не бъде одобрен.

12 август 2019 г. 22:52:13 ч.
veselo111

Аргументирани мотиви няма!!!

Липсват аргументирани мотви, които налагат изискване за достъп до информация! Наскоро станахме свидетели, за достъп до данни на НАП, което налага обмисляне за ограничаване на достъп до данни,а не тяхното развяване навсякъде. Достъп до информация, следва да бъде даван след изрично и мотивирано искане и съответно мотивирано разрешение или отказ от български Съд или Прокуратура. Децата не са заплаха за националната сигурност. Прекалено много институции искат да упражняват контрол върху тях - защо? Обяснете на обществото. Има ли общо с чуждото финансиране по отношение на опитите за прокарване на детско правосъдие, известно като Ювенална юстиция? 

13 август 2019 г. 14:09:36 ч.
време е

Категорично против

Няма аргументирано основание за исканите промени! За какво точно са и на ДАНС данните на децата? С каква цел? 

Имайки предвид АНТИКОНСТИТУЦИОННИТЕ и НЕ СЪГЛАСУВАНИТЕ с обществото промени в Закона за защита на децата и Социалния закон, както и безброй закони, законченца, наредби и т.н. излиза, че всички НПО, социални служби, ДАНС и кои ли не ще има достъп до данните на децата, ОСВЕН ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ. Всеки друг ще може да се разполага, предлага и решава КОЕ е "добре" за детето, ОСВЕН РОДИТЕЛИТЕ! Категорично съм против ! 

Също така ми е интересно как ДАНС ще защитават тези данни да не изтекат в чужбина и да не се използват с цел трафик на хора? Все пак цял свят вече има данните от НАП! Така че ДАнС да си гледа работата, свързана със защитата на държавната сигурност, а децата да остави на сигурно при техните родители!

13 август 2019 г. 15:30:28 ч.
ironhorse

Проекта за инструкция нарушава закони

Здравейте,

1. Исканите данни се съдържат в информационни масиви създадени по няколко закона (ЗВО, ЗПУО, ЗРАСРБ). Без да се споменат законите, членовете и алинеите, въз основа на които са създадени информационните масиви, даването на достъп е незаконосъобразно.

2. Съгласно чл. 7, ал. 3 от Закона за нормативните актове, инструкцията е нормативен акт, с който: "висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури". Видно проекта на Инструкция не попада в дефиницията заложена в чл. 7, ал. 3 от ЗНА, поради което с лекота ще бъде обявена от съда за нищожна.

3. На основание чл. 22 от ЗУПО ( за пример) е издадена Наредба 8/2016, с която в чл. 1, ал. 2 е дефиниран начина за даване на достъп до информационния масив, и той е със заповед на образователния министър. Т.е. проекта за инструкция пряко влиза в колизия с редовно приет и влязъл сила нормативен документ с по-висок а степен (чл. 15, ал. 3 от ЗНА), при все че проекта за инструлция не попада в дефиницията на чл. 7, ал. 3 от ЗНА.

4. Трайна съдебна практика на ВАС е да отменя нормативни актове с бланкетни мотиви. Не може да бъде мотив дадено право по закон. Мотивите имат: причина, начини за реализация, дефинирана цел, метод за проверка и контрол на постигнатият резултат. В предложените "мотиви" няма нищо подобно, което само ще доведе до отмяна.

5. Проекта нарушава съвсем грубо чл. 2, чл. 4, чл. 5, ал. 6 и чл. 12 от АПК.

ДАНС трябва да има достъп, но при определни правила и то съобразени със закона! Т.е. искане за всеки конктретен случай.

Съдебнта практика вече е в полза на почина, че ДАНС има право на досъп, но не постоянен, а за всеки конкретен случай.

 

Не мога да се сетя, защо дразните хората, като ДАНС има пълен и неограничен достъп до други масиви, като да речем за местоживеене и прочие.

Що се отнася за досъп до регистрите за дипломи и т.н. с две ръце съм за, но за всеки конкретен сучай.

Що лекари и юристи са с фалшиви дипломи ...

Особено тези юристи завършили в НБУ, школата в Симеоново, ЮЗУ ... само погледнете в прокуратурата какви ги вършат подобни възпитаници ...

13 август 2019 г. 18:02:46 ч.
denka.arabadzhiyska

ДАНС срещу терористи в детските градини

Спрете се!!! ДАНС няма работа в градини и училища. ДАНС няма работа с  лични данни на деца. 

Терористите са в Парламента, Министерски съвет и всички други държавани иституции. 

НРБ не съществува. Конституцията забранява намеса в личния живот на гражданите, ЛД на децата са защитени от Конституция и закони. Спрете се!!!

13 август 2019 г. 23:15:23 ч.
mamma

Спрете се! Какви ги вършите?!

     Искането за достъп се основава на чл. 30 от ЗДАНС (което не е реален мотив), но пък съвсем реално нарушава чл. 3, ал.1, т. 2 от същия закон, където се казва, че ДАНС изпълнява своята дейност като зачита и гарантира правата на човека и основните му свободи. Неприкосновеността на личния живот е гарантирана и от Конституцията на РБ (чл.30, ал.1), и от Всеобщата декларация за правата на човека (чл.12), които също ще се окажат погазени с одобряване на искането. Допълнително, ще бъде нарушена една от основните функции на Агенцията, която според чл.4 от ЗДАНС е да защитава основните права и свободи на гражданите.

     Следователно, ако искането на ДАНС в сегашния му вид бъде одобрено от МС, от това няма да последва подобряване качеството на работата на службата. Но ще е ясен сигнал, че всички ние живеем в полицейска държава!

13 август 2019 г. 23:16:16 ч.
mamma

Какви ги вършите?!

     Искането за достъп се основава на чл. 30 от ЗДАНС (което не е реален мотив), но пък съвсем реално нарушава чл. 3, ал.1, т. 2 от същия закон, където се казва, че ДАНС изпълнява своята дейност като зачита и гарантира правата на човека и основните му свободи. Неприкосновеността на личния живот е гарантирана и от Конституцията на РБ (чл.30, ал.1), и от Всеобщата декларация за правата на човека (чл.12), които също ще се окажат погазени с одобряване на искането. Допълнително, ще бъде нарушена една от основните функции на Агенцията, която според чл.4 от ЗДАНС е да защитава основните права и свободи на гражданите.

     Следователно, ако искането на ДАНС в сегашния му вид бъде одобрено от МС, от това няма да последва подобряване качеството на работата на службата. Но ще е ясен сигнал, че всички ние живеем в полицейска държава!

14 август 2019 г. 09:34:33 ч.
svobimni

Проект за достъпа на ДАНС до информационната система на МОН

Няма да влизам в обяснения на колко закони,алинеи,членове,букви,точки..от българското,а вероятно и европейско законодателство,противоречи това желание на ДАНС за събиране на информация за децата и вкарването им в регистър.Вие си имате адвокати и много добре го знаете.Ще кажа само две неща.Първо-децата не са ваши,и не са престъпници,та да си правите с тях каквото искате.И всичките приказки за "загриженост и защита интереса  на децата" не минават,няма и един,който да вярва в това.И защо не вярва?Заради: Второ-като повечето от жителите на тази страна,включително и аз,живели по времето на соца,все още пазим "топли"спомени от времената тогава.Не желаем и няма да допуснем да се върнем отново към времената на тотален държавнически контрол и тормоз!!!ДАНС по-добре да се погрижи да издири и предаде в съда истинските престъпници,застрашаващи националната сигурност,а не децата!

14 август 2019 г. 11:00:45 ч.
SRazboinikova

С какво децата ни са по-опасни за националната сигурност? част 1

В допълнение на изложените до този момент основателни възражения, че проектът за инструкция не е мотивиран, че противоречи на Конституцията и че накърнява правата на децата ни, бих искала да добавя още няколко аргумента против Проекта. Тъй като мотиви към него на практика липсват, доводите ми са съпроводени от въпроси, на които МОН и ДАНС дължат отговори, наред с много други, преди приемането на инструкцията.

Поради ограничения във формата на сайта се налага да въвеждам текста на части, за което се извинявам.

  1. Съгласно чл. 4 от проекта за Инструкция, МОН осигурява достъп на ДАНС до информационните си фондове за справочна дейност. В глава II от Закона за ДАНС (ЗДАНС) е дефинирана изчерпателно сферата на дейност на ДАНС, която е свързана единствено и само със „защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред“. С какво справочната дейност, свързана с образованието на децата ни от детска ясла до докторант, би допринесла за защитата на националната сигурност от посегателства?

14 август 2019 г. 11:01:55 ч.
SRazboinikova

С какво децата ни са по-опасни за националната сигурност? част 2

  1. До този момент има две инструкции, издадени на основание чл. 30, ал. 3 от ЗДАНС, който предвижда, че „Министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство“. Това са ИНСТРУКЦИЯ № 3261 от 21.12.2011 г. за достъпа на ДАНС до информационни фондове на МВР и ИНСТРУКЦИЯ № I-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на ДАНС до информационните фондове на Агенция „Митници".
  2. Първото, което прави впечатление при сравнението между двете действащи инструкции и проекта, обсъждан тук, е, че и в двете инструкции изрично е посочено, че достъпът на ДАНС до съответните информационни фондове се осъществява при спазване на принципа „необходимост да се знае" …“ (чл. 4). Такова изискване в проекта на Инструкция с МОН липсва. С какво децата ни са по-опасни за националната сигурност, че достъпът до техните данни да не е съобразен с този основен принцип?
  3. Има разлика и в изискванията при идентифицирането на служителя, изискващ информация – при работата с фондовете на МВР служителят на ДАНС се изисква да посочи своите трите имена, ЕГН, структурното звено, длъжност, уникално логическо име за конкретния потребител на ДАНС, като се посочват и технологични дейности и информационни обекти или номер на профил съгласно организационно-технологичните правила за всеки отделен информационен фонд. При искане за достъп до фондовете на Агенция „Митници“ се изисква идентификационен номер, структурно звено, длъжност и потребителско име за конкретния потребител на ДАНС. При работата с информационните масиви на МОН се изисква само логически идентификатор на конкретния служител на ДАНС. С какво децата ни са по-опасни за националната сигурност, че достъпът до техните данни може да се извършва по опростен начин, който не дава гаранция, че при злоупотреба може да се търси отговорност?

14 август 2019 г. 11:02:55 ч.
SRazboinikova

С какво децата ни са по-опасни за националната сигурност? част 3

5. В инструкцията, регламентираща достъпа до фондовете на Агенция „Митници“, е предвидено, че ДАНС няма достъп до данъчна и осигурителна информация по смисъла на глава IX от ДОПК, а само до конкретно изброена информация (чл. 4). В обсъждания проект за достъп до информационните фондове на МОН също има конкретно изброяване, но дава достъп до цялата информация в национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, чието съдържание е изброено в НАРЕДБА № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Тази информация, уверявам ви, съвсем не е ограничена и стига до детайли като „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик със специални образователни потребности/в риск/с изявени дарби/с хронични заболявания“. С какво децата ни са по-опасни за националната сигурност от данните на лицата в Агенция „Митници“ или масивите на МВР, че достъпът до техните данни следва да е на практика неограничен?

От анализа на действащото законодателство в областта на защита на правата на децата, на правото на личен живот, на защитата на личните данни и международните актове, по които България е страна, могат и ще излязат още редица аргументи против Проекта за инструкция на МОН и ДАНС. Този анализ е задължителен предварителен етап при подготовката на всеки подзаконов нормативен акт, но очевидно не е бил извършен тук.

 

                                               Адв. София Разбойникова –

Български адвокати за правата на човека

14 август 2019 г. 12:21:39 ч.
milano

Категорично против

Категорично против приемането на такъв проект сме защото:

1. Мотивите са наречени така, но остават неразбрани и неубедителни.2. "4. национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/;" - ако някой може да обясни с какво децата от предучилищно образование застрашават Националната сигурност.3. Като цяло този проект на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Министерството на образованието и науката оставя впечатление, че някой (ето това вече е работа на ДАНС да разбере КОЙ) се опитва да занимава ДАНС с нествойствени дейности вместо с преките си задължения. 

 

15 август 2019 г. 10:58:02 ч.
Илианка

Един безкрайно разочарован данъкоплатец!

Няма да цитирам закони и правилници. Само ще кажа, че се самозабравихте. 

В демократична страна ли живеем или в полицейска? Децата ли застрашават сигурността на държавата? 

15 август 2019 г. 11:12:13 ч.
vania_ministerska

В нарушение на Конституцията на Република България, чл 30, ал 1!

В тази насока на размисли, питам защо  е толкова трудно и според управляващите ни няма необходимост да се води точна и ясна статистика за домашното насилие и да се създадът регистри, администрирани от МВР и прокуратурата на  агресорите и жертвите на домашно насилие! В същото време се хвърля огромен ресурс за тази небивалица  и то в грубо нарушение на конституцията на РБ и в нарушение на два регламента на ЕС!

15 август 2019 г. 18:32:39 ч.
Рина

Глупости на търкалета!

На самото МОН трябва да се забрани да съхранява бази данни, защото доказа, че не може да ги стопанисва и изтича информация. А ДАНС да си прибере лапите от децата. Това е още една стъпка към пълен контрол над родителите чрез децата им. Не може държавата чрез различните си структури да си вре носа в личния живот на хората по всеки повод, без обяснение. Още малко и ще поискате да си сложим камера в нужника. 

 

15 август 2019 г. 18:34:19 ч.
HristinaNikolova

Към предложената инструкция липсват мотиви

В т.нар. Мотиви към проекта на Инструкция всъщност няма отговор на въпросите ЗАЩО е необходимо на ДАНС да има постоянен достъп до информационните фондове на МОН и КАКВО налага този достъп да е 24 часа 7 дни в седмицата, и как точно данните от НЕИСПУО и информацията за движение на децата и учениците са важни за националната сигурност.

След въвеждането на новия европейски регламент за защита на личните данни човек не може да си пусне дори кръвни изследвания, без да се подпише, че е съгласен лабораторията да впише трите му имена в системата си. В същото време от ДАНС искат да имат неограничен достъп до лични данни на стотици хиляди хора, без да представят никакви мотиви за това!

Достъпът на ДАНС до информационните масиви на МОН не трябва да е неограничен и постоянен, а след мотивирано искане за всеки конкретен случай.

15 август 2019 г. 22:36:04 ч.
miramira

МИРА

ДАНС да каже колко са изчезналите деца и защо не са открити???

16 август 2019 г. 10:07:20 ч.
remarek

Тъпо, та чак вдлъбнато

Само така! Не трябва да се измъкват безнаказано тези престъпници от детската градина

16 август 2019 г. 12:55:27 ч.
Лия

САМОЗАБРАВЯТЕ СЕ!!!

Категорично забранявам като данъкоплатец НА КОГОТО И ДА БИЛО от тези, на които ПЛАЩАМЕ С ДАНЪЦИТЕ СИ, да се рови в личните данни на децата ми!!! Озаптете си ченгетата!

16 август 2019 г. 13:08:11 ч.
yantrova

Самозабравяте се!

Здравейте!

Всеки ден се натъквам на все по-нагли вмешателства от страна на държавата в личния живот на гражданите. Това е поредното от тях. От какъв зор трябва на ДАНС информация за ВСИЧКИ деца? Радикализирали се били ... Колко от тях? Едно? Петдесет и едно? Сто?!? Колко Ви коства да поискате информация за тези деца, които "се радикализират" и ги наблюдавате? Защо Ви трябва информация "за всички деца"? Тук ми намирисва на Стратегия за детето - "Всички права за всички деца"! Иначе тази информация защо Ви е? Ще следите родителите, децата и семействата, нали? На неудобните хора на властта? До там ли я докарахме, Господа? И понеже сте добри стопани, ще "опазите" личните данни, ако вземем, че Ви ги поверим, както НАП ли ги опази? Вие друга работа нямате ли си? Престъпниците и корупцията кой ще бори? Я оставете на мира децата !!! Аз ЗАБРАНЯВАМ, информация за моите деца да се дава НА КОГОТО И ДА БИЛО, та ако ще и на ДАНС, без мое изрично съгласие! Имам право на опазване на личните данни, което ми е признато по Конституция, по закон и по всичките правила ГДПР, заради които ни направихте луди, но Вие не спазвате! Така че, уважаеми Дами и Г-да, вземете се спрете с глупостите и си гледайте работата, че ни омръзна от Вас! Имайте предвид, че за делата си, ще отговаряте пред Господ! Не го забравяйте!

От мен успех!

16 август 2019 г. 13:13:18 ч.
ironhorse

Сега разбирам за какво е цялата работа

Ако навържем чл. 10, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето ( ЗЗДт), по който могат да се отнемат деца по АНОНИМЕН СИГНАЛ !!!

И умишлената липса на правна възможност по чл. 28 от ЗЗДт, родител да оспори пред районен съд извеждането на детето или да обжалба на втора инстанция пред окръжен, а само пред административен съд да оспори самата заповед за извеждане ( по чл. 27 от ЗЗДт), се получава ...

Мисля, че ни подготвят фашизъм в пълният му блясък. А си гъгнал, а са ти отнели децата, пък после доказвай в съда правдатат си, но 2 години горе долу, няма да си видиш децата.

Хора, имайте предвид, че след 01.01.2020 влизат измененията в ЗЗДт, т.е. ще могат да ви отнемат децата по АНОНИМЕН СИГНАЛ! 

Обаче властниците изрично са вписали, че КПКОНПИ не се задейства по анонимни сигнали ???

Идва фашизъм !

 

 

16 август 2019 г. 17:01:46 ч.
Sonique

Абсурдно е!

Абсурдно е твърдението, че е нужен такъв достъп до данни на деца от детската градина, за да се предотврати радикализацията на младите хора!

Абсурдно е да се нарушава българското законодателство, което определя, че данни за детето могат да се разпространяват единствено с разрешение на родителя с малки изключения!

Абсурдно е да се искат данните на всички деца 24/7 БЕЗ ДА СЕ ОБОСНОВЕ ПРИЧИНА за всяко конкретно дете, за което се точат данни!

ТОВА Е ТОТАЛИТАРИЗЪМ!

16 август 2019 г. 18:23:21 ч.
pantsiani

Тотален оруелски фашизъм!

Спрете се бре национални предатели!. Това е ТОТАЛЕН ОРУЕЛСКИ ФАШИЗЪМ!

17 август 2019 г. 01:04:43 ч.
Ivo Nikolov

Като баща. български гражданин и данъкоплатец ПРОТИВ 1

От всеки проект на закон, законче, наредбичка, планче, програмка, инструкцийка през последната половин година лъха на тоталитаризъм и тирания. Не могат да останат скрити опитите на държавата за абсолютен контрол над нейните граждани засягащи всяка сфера на техния живот. Това е абсолютно НЕДОПУСТИМО и мисля е крайно време всички вие да си седнете на трибуквието и да се запознаете с Конституцията ни, за да спрете редовна да я нарушавате като  погазвате правата ни. Явно е, че на ДАНС и МОН ще трябва да бъде напомнено, че основно човешко право е ПРАВОТО НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ И СЕМЕЕН ЖИВОТ, като опазването на това право е и една от основните дейности на ДАНС. Тъй като от министерството обичате да излизате с разни високопарни изявления, че видиш ли родителите не са разбрали вашите текстове и ги тълкуват погрешно, ви споделям мнението на юриста Фани Давидова, зад което заставам: 

17 август 2019 г. 01:25:11 ч.
Ivo Nikolov

Като баща, български гражданин и данъкоплатец ПРОТИВ 2

" Съвместната инструкция на ДАНС и МОН позволяваща пълен и постоянен достъп до информационните фондове в образователното министерство е абсурдна и юридически неизпипана.Мотивите към инструкцията са лаконични - от тях се разбира само че достъпът се иска за "справочна дейност". "Самият текст отваря врата за много интерпретации, освен това е юридически неизпипан"коментира Давидова, опреличавайки инструкцията с това всеки гражданин на определена дата от месеца да рецитира публично данните от паспорта си. По думите й една от основните цели на защитата на личните данни е да няма абонаментен и перманентен достъп до бази данни, събрани с друга цел. Такъв достъп не е предвиден нито в еврорегламента за защита на личните дданни, нито в последващата я декларация, коментира тя.Юристът изрази опасения, че ако проектът мине в този си вид, това ще създаде опасен прецедент . Защо тогава "ДАНС" да не поиска подобен перманентен достъп и до банковата информация например“, попита Давидова.

Източник:https://www.segabg.com/node/86743

 

 

17 август 2019 г. 01:26:19 ч.
Ivo Nikolov

Като баща, български гражданин и данъкоплатец ПРОТИВ 2

" Съвместната инструкция на ДАНС и МОН позволяваща пълен и постоянен достъп до информационните фондове в образователното министерство е абсурдна и юридически неизпипана.Мотивите към инструкцията са лаконични - от тях се разбира само че достъпът се иска за "справочна дейност". "Самият текст отваря врата за много интерпретации, освен това е юридически неизпипан"коментира Давидова, опреличавайки инструкцията с това всеки гражданин на определена дата от месеца да рецитира публично данните от паспорта си. По думите й една от основните цели на защитата на личните данни е да няма абонаментен и перманентен достъп до бази данни, събрани с друга цел. Такъв достъп не е предвиден нито в еврорегламента за защита на личните данни, нито в последващата я декларация, коментира тя. Юристът изрази опасения, че ако проектът мине в този си вид, това ще създаде опасен прецедент. Защо тогава "ДАНС" да не поиска подобен перманентен достъп и до банковата информация например, попита Давидова."

Източник:https://www.segabg.com/node/86743

 

 

17 август 2019 г. 01:37:51 ч.
Ivo Nikolov

Като баща, български гражданин и данъкоплатец ПРОТИВ 3

А колкото до коментара на заместинк-министъра на образованието Деница Сачева , че това се налагало поради радикализация сред младите хора, искам да допълня че това е смехотворно. Децата на 5 години в детската градина ли са заплаха за сигурността ни, та се налага от тази крехка възраст да ги следите? Колко случая освен този в Пловдив имате, защото данни за други не намирам та смятате, че това ви дава право да разполагате с данните на нашите деца? Защото МОН също доказаха, че не са добри стопани с изтичането на данни през 2017 на един милион деца и мисля трябва да изобщо да ви се забрани да събирате такива! 

18 август 2019 г. 20:21:52 ч.
Венцислав Йорданов

Категорично против

Мотивите за това решение са меко казано смешни , явно е че истинската цел е да се въздейства на неудобни за правителството хора . Как точно едно дете би представлявало по какъвто и да било начин заплаха за националната сигурност , териториалната цялост и или би било терористична заплаха . В жалкия си опит да контролирате хората сте направо за затвора дами и господа политици , явно доста отдавна сте забравили че Вие работите за народа а не обратно . 

19 август 2019 г. 10:24:18 ч.
ivo11

Аргументът на ДАНС не оправдава изисканият достъп

Достъпът на ДАНС до архивите на МОН е аргументиран с възможността да следи за радикализация сред ученици и студенти

В Проект-Инструкцията, Раздел 2. Член 4 четем че достъпа е до:

1. регистър за документите за завършено основно образование, средно

образование и/или степен на професионална квалификация;

2. регистър за завършилите студенти и докторанти;

Това не са настоящите ученици и студенти (~500 000), това са завършилите (~6 000 000) т.е. всички ОСТАНАЛИ български граждани.

В мотивите не е аргументирано защо на ДАНС му трябва достъп до тези ЕКСТРА масиви, още повече че нямат никакво отношение към декларираната целева група (ученици и студенти).

 

20 август 2019 г. 15:10:39 ч.
Дунчева

Становище по проекта на Инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на МОН

https://duncheva.bg/2019/08/20/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0/

21 август 2019 г. 09:36:56 ч.
alia_alia

А GDPR?

Подобни проекти нямат аргументи.

Събирането на толкова лична информация не противоречи ли на GDPR?

С всяко следващо оправомощаване на силова стриктура да бърка в личния живот на хората се доближаваме все повече до фашизма. А в отричания социализъм нямаше такъв лесен достъп до  такива огромни масиви с лична информация.

 

21 август 2019 г. 15:39:29 ч.
AZazo

Оставете децата на мира

Аз съм против.

В тази връзка да попитам откога децата в детските градини и училищата станаха заплаха за националната ни сигурност, та се налага 24/7 да бъдат следени и от ДАНС да знаят всеки техен ход? Дали са записани в тази детска градина респективно училище или друго? Кой, къде и кога се е дипломирал? По какъв начин ДАНС ще гарантира опазването на данните на децата, а както е известо в НЕИСПУО има всички сведения за родителите, след като само преди месец изтекоха личните данни на 5 милиона българи и се доказа, че държавните агенции не вземат необходимите мерки за тяхната защита. Да се получи достъп до тях се оказа по-лесно отколкото да вземеш близалка от дете! И идва съвсем логичния въпрос, кой възлага на ДАНС да събира информация за всяко българско дете, защото зачитайки дейсностите й, не виждам по какъв начин движението на децата, завършване на основно, средно или висше образование касае изобщо дейността й! Абсолютно съм ПРОТИВ това децата да се наблюдават и следят като престъпници с неясно каква цел. Да неясно защото мотивите към проекта, дефакто повтарят инструкцията и не казват нищо. Това е като да отговориш на въпроса ни "Защо ДАНС трябва да има достъп до информационните фондове на МОН? с "Ами защото така!" Децата са на родителите си и е тяхна работа да знаят защо внезапоно всички мерки, политики и средстава на държавата се насочиха към тях и постоянно се събират всевъзможни данни със или без нашето съгласие! В допълнение мотивите нямат фактическа част, само юридическа, а когато се качва такъв важен документ за обществено обсъждане следва в него ясно и точно да опоменато, кое налага да се приложи дадена мярка. Затова пък обръщам внимание на ДАНС, че вместо да иска достъп до данните на децата би следвало да се заеме с решаването на доста по-наболял проблем.С влизането в сила от 01.01.2020г. на измененията в Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане и Закона за социалните услуги се отнемат основни права на българските гражданите гарантирани им по Конституция, като това да отглеждат децата си, съобразно своя мироглед, религия, вярвания и убеждения.И не само. Все пак в цитирания по-горе чл.4 става ясно че това е част от дейността й, да гарантира основните човешки права и свободи на българските граждани!" 

22 август 2019 г. 17:28:36 ч.
Златина

Абсолютно неаргументирано и неграмотно искане

Защо си мислите, че можете да погазвате конституция, права и особоне GPDR условията наложени от ЕК? 

23 август 2019 г. 14:28:14 ч.
Марин Петков

Против!

Против!