Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

 

 

С предложения проект се отразяват промените в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по отношение на опростените разходи, като по този начин се цели ускоряване и опростяване на процесите по изплащане на безвъзмездната финансова помощ.

Въвежда се и допълнителен контрол за проследяване на счетоводното отразяване и отчитане на поетите чрез записи на заповед дългове от общините.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронни адреси:

 SSpasov@mzh.government.bg;

 MChirpanlieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 12.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари