Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

С Постановление № 21 на Министерския съвет от 2015 година бе създаден Национален съвет по миграция и интеграция. Основните задачи на Съвета са свързани с формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията и интеграцията на граждани на трети страни. Националният съвет по миграция и интеграция координира и отчита ежегодно изпълнението на Националната стратегия в областта миграцията, убежището и интеграцията 2015–2020 г., приета с Решение № 437 на Министерския съвет от 12.06.2015 г. Основната причина за приемането на проекта на ПМС е изискването на Европейския съюз (ЕС) пред националните държави до есента на 2019 година да бъдат създадени национални механизми във всяка държава членка, които да гарантират прилагането на националните стратегии за интегрирано гранично управление. Дотогава Република България следва да е приела национална стратегия за интегрирано гранично управление, която да бъде в пълен синхрон с Техническата и оперативна стратегия за европейско интегрирано управление на границите, приета с Решение № 2 на Управителния съвет на Европейската агенция за гранична и брегова охрана от 27 март 2019 г. Изискванията на ЕС за такъв национален механизъм са сходни с организацията на действие на Националния съвет по миграция и интеграция. В изпълнение на тези изисквания Националният съвет по миграция и интеграция реши да бъде създаден нов национален съвет, който да отговаря за формулирането и мониторинга на изпълнението на политиките по миграция, граници, убежище и интеграция и политиките по връщане. С проекта на ПМС на мястото на Националния съвет по миграция и интеграция се създава Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (Национален съвет), който осигурява необходимата приемственост, като същевременно осъществява неговите функции, но с разширени компетентност и състав. Структурата и организацията на дейност на Националния съвет отговарят в пълна степен на изискванията на ЕС за създаване на национален механизъм за интегрирано гранично управление. Така се постига целта и гарантира резултата до есента на 2019 година да бъде създаден механизъм в Република България, които да осигури приемането и прилагането на национална стратегия за интегрирано гранично управление.


Дата на откриване: 13.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 август 2019 г. 08:17:55 ч.
Alex

Поредната бюрократична еквилибристика

Поредната бюрократична еквилибристика. Будят съмнения фактите:

1. Защо се предлага за обсъждане точно през периода на отпуските.

2. Няма мотиви защо е приложен съкратен вариант за за обществено обсъждане без задължителните мотиви за това.

3. Няма представител на гражданскот общество, на ротационен принцип, защото НСОБ е казионна структура и не може да взима решение от името на населението!!!

Явно ЕС ни натиска да приемаме бежанци/мигранти и явно вече сме се съгласили, независимо че г-н Премиерът  заявяваше , че се е противоставил да ни връщат такива. След отказът на Италия, Унгария, Словакия ние отново сме "добрите" деца на ЕС за сметка на българските пенсионери, за сметка на здравеопазването.

От сухото съдържание на доклада и Правилника за работа на Новия национален съвет не се и намеква, че при връщането на мигранти в България и ниския стандарт на живота в страната има опасност от:

- противопоставяне на българското население на привилегиите за мигрантите;

- засилване дейността на "голите глави", респ. на националсоциализма за защита на българското население при ограничените възможности на МВР;

- опасност от свързването на тези мигранти с организираната престъпност и развитие на мрежи за наркотици, рекет и т.н.

- рушене авторитета на България чрез предоставянето им на валидни български паспорти, а не например на паспорти за лица без гражданство, след като за издаването им се разчита само на устанта версия за произход на мигрантите.

Да ни е Господ на помощ!!!

15 август 2019 г. 09:43:18 ч.
Alex

Поредната бюрократична еквилибристика

А защо няма представител на Президенството?