Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на № 44 от 14 март 2019 година на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

С проекта на Постановление се разширява обхвата на субектите, които имат правомощия да изпращат преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища, като се предвижда и научните институти на Българската академия на науките (БАН) също да имат право наравно с висшите училища да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Прецизира се и изискването към кандидатите – те трябва да са завършили най-малко магистърска степен в професионално направление „Филология“.

Предвижда се на командированите преподаватели да се предоставят средства освен за изплащане на командировъчни и основни трудови разходи, за разходи за път, медицинско обслужване и здравно осигуряване. Средствата ще се отпускат от Министерството на образованието и науката по бюджетите на държавните висши училища и БАН, които имат сключено споразумение с министерството.

Предвиждат се и средства за осигуряване на учебна литература, помагала и материали, а също и разходи за транспорт за съответната учебна година за един командирован преподавател в чуждестранно висше училище

С предложените промени се предлагат и съответните промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление на Министерския съвет № 252 от 2000 година.


Дата на откриване: 13.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари