Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на културата

Промените, които налагат изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на културата са свързани с новата нормативна уредба и възложените  нови функции и отговорности с влизането в сила на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (Обн., ДВ бр. 94 от 2018 г.). След разширяването на обхвата на закона, кръга на задължените лица и събираната информация  се установява необходимост от определянето на звено с по-широк обхвята на дейности, което не само да събира информацията, но и да осъществява контрол по спазване на законовите изисквания.


Дата на откриване: 15.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 15.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 август 2019 г. 15:16:07 ч.
Aziti

Разширяване на достъпа до научни трудове

Промяна на регламента за депозирането на печатни и други произведения, като дисертации и други научни трудове за получаване на академична титла.

Увеличаване на бройката и на местата (също извън столицата) за задължително депозиране на такива трудове.