Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център

 

Съгласно чл. 91, ал. 4 от новия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), в сила от 18.01.2019 г., устройството и дейността на Антидопинговия център се определят с правилник, приет от Министерския съвет. Към настоящия момент, такъв правилник съществува - Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център (ПУДАЦ) (приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от2010 г., обн., ДВ, бр. 82 от2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 2011 г., изм., бр. 22 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., , изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 88 от 2016 г.), но с оглед приемането на нов Закон за физическото възпитание и спорта и необходимостта от отделяне на лабораторията за допингов контрол от структурата на Антидопинговия център е необходимо ПУДАЦ да бъде изменен.


Дата на откриване: 16.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 15.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари