Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Нуклеарна медицина“ обхваща познанията, техническите умения и преценки,  необходими за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина се цели да се създаде правна регламентация на приложението на радиофармацевтиците за диагностични  и терапевтични цели, както и на критериите за оценка на ефективността от прилагането им.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение и диагностика чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели в обхвата на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“ и единни качествени и количествени показатели за оценка на ефективността.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари