Обществени консултации

Проект на Наредба № ……………. от ……………..2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

 

На 18.10.2018 г. новият Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) е обнародван в Държавен вестник (бр. 86 от 2018 г.). Законът влезе в сила от 18.01.2019 г. и отмени действащия до този момент ЗФВС (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.)

 Сред основните цели на новия закон са осигуряването на организацията на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и създаването на условия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност. Основен приоритет в държавната политика в областта на спорта е развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 21.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 20.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари