Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е изготвен в изпълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, с което Националният център по наркомании (НЦН), се преобразува чрез вливане в НЦОЗА. В резултат на преобразуването към НЦОЗА преминават всички функции, изпълнявани от НЦН, както и служителите, осъществяващи тези специфични функции.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 22.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2019 г. 13:16:13 ч.
OSNV - Varna

Въпрос, касаещ чл. 22 а, т. 14 и 15

 

В „Чл. 22а., т. 14 и 15 се предвижда Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ да дава съгласия за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, които се осъществяват на територията на страната.

Липсва ангажимент по даване на съгласие за изпълнение на програми за превенция на употребата на наркотични вещества.

Това технически пропуск  ли е? И ако не – това означава ли, че ще се отмени действието на Наредба №6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, изд. от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката22 август 2019 г. 16:26:10 ч.
Aziti

Дирекция обществено здраве и здравен риск

Ако предположим, че задължителното посещение на детска градина и училище е вид работа за децата и подрастващите и имаме предвид часовете, които те прекарват в детската градина или училище, не е ли нужно да се създаде специализиран отдел със специалисти, които съблюдава за здравето на децата на "работното" им място днес. Информиране на родителите за фактори, които могат да влияят на здравето на децата и могат да предизвикват алергии.

Примерни факторите, които оказват влияние върху здравето на децата

- изплозваните строителни материали при строителни и ремонтни дейности

- използвани препарати за почистване в санитарни и несанитарни помещения

- поддръжка на хигиената 

- използването на тартан на детските площадки за игра навън

- боя в детските играчки, в

- тапецирани столове за сядане, поддръжка и хигиена

- поддръжка на климатици

- качество на питейната вода

- предоставяне за ползване на тоалента хартия с/без хлор, ароматизатори, оцветители, ...

- предоставяне за ползване на сапун с парабени, парфюм, ...