Обществени консултации

Проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Проектът на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти e изготвен  в изпълнение на разпоредбите на чл.90, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

Съгласно законовата делегация, целта на предложения проект на наредба е да се регламентират критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи" и следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2019 г. 15:37:49 ч.
Aziti

Възможност за консултация с трето лице

Ако лекуващият лекар предприеме или предложи мерки, с които обучаващият се студент или стажант не е на 100% съгласен или има някакви резерви, моля да се предоставят възможности за консултация с трето лице специалист. Събиране на данни за такива случаи с цел превенция.