Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието

С Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 година са одобрени 17 национални програми за развитие на образованието през 2019 година, сред които и национална програма „Мотивирани учители“ и национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“.

Национална програма “Мотивирани учители“ създаде условия поставената цел за подкрепа на училищата чрез създаване на комплекс от мерки да се осигурят квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти, да се постигне частично. Процесът по реализиране й показа, че все още педагогическите специалисти нямат професионалната нагласа да сменят работното си място.

С оглед това, както и на целесъобразност на постигането на индикативните показатели следва да се извърши промяна в програмата.

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ се реализира с цел съфинансиране на общински проектни предложения за осъществяване на десеграционни дейности относно подобряване на условията за достъп до качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства.

Програмата пилотно и за първи път е одобрена за изпълнение през настоящата година и въпреки добрите възможности, които дава, запитванията от потенциални кандидати са малко. В този смисъл възникна необходимост за удължаване срока за кандидатстване по националната програма, считано до 15.10.2019 г.


Дата на откриване: 22.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.9.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари