Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

На третото редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества за 2019 г., проведено на 19.06.2019 г., е взето решение за поставяне под контрол на веществото 5F-MDMB-PICA чрез включването му в Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Веществото е от групата на синтетичните канабиноиди и се поставя под контрол по предложение на Военномедицинска академия, въз основа на становище на Експертния съвет по чл. 14, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 август 2019 г. 10:26:32 ч.
kaligon

Въпрос до хората в МЗ

Кога ще пуснете за обществено обсъждане новата Стретегията за борба с наркотиците?

Защо я криете?