Обществени консултации

Проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане е изготвен на основание чл. 82, ал. 1, т. 8 и ал. 5 и 6 от Закона за здравето.

Причините за изготвяне на проекта на настоящата наредба са свързани с установени затруднения, които съпътстват процедурата по одобряване и заплащане на необходимите медицински и други услуги в обхвата на чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, което забавя и затруднява достъпа на българските граждани, основно деца, до съответните видове медицинска помощ и създава предпоставки за ненавременното им лечение.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.9.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 август 2019 г. 15:28:39 ч.
Aziti

Вземане на рационално решение в критично състояние

Пациентите имат право на лична отговорност да напуснат лечебно заведение или да се откажат от медицинско лечение и обслужване.

 

Как преценява един пациент с немедицинско образование например в прединсултно състояние, че не желае да получи медицинска помощ и каква е ролята на медицинското лице в процеса на общуване с пациент в критично състояние?!